POMPPUTTEN

De multiputten zijn hoogwaardige gewapende monolithisch prefab gestorte betonputten met een sterkteklasse C40/50 die voldoen aan de milieuklasse XA3 en de omgevingsklasse EA3. Door de hoge kwaliteit van de toegepaste materialen staan de pomp– en bufferputten garant voor een zeer lange levensduur. Naar gelang de toepassing kan gekozen worden uit verschillende diameters.

Multiput

PRODUCTOVERZICHT

Multiputten

Type Diameter Inwendig Diameter uitwendig Bouwhoogte Max Inhoud Max (l)
5B1. .. 800 1040 1205 545
5B10. .. 1000 1240 2275 1693
5B2. .. 1200 1440 1945 2064
5B3. .. 1500 1740 2305 3861
5B4. .. 2000 2240 2705 8027
5B5. .. 2500 2800 2805 13033

Afmetingen uitgedrukt in mm. Raadpleeg de technische fiches voor andere bouwhoogten, volumes, opbouwelementen en deksels

PROJECTEN