VETAFSCHEIDERS

Ekotek®vetafscheiders

Vetafscheiders en slibvangputten verwijderen plantaardige- en dierlijke vetten, oliën en bezinkbare stoffen uit het afvalwater. Een vetafscheider beschermt het riool en voorkomt verstoppingen door afzetting. Afbraakproducten van plantaardige en dierlijke stoffen, zijn zeer agressief voor het betonnen riool. Bij lozing op het riool volstaat meestal een normale vetafscheider. Een slibvangput wordt altijd voor de vetafscheider geplaatst. Bij de Ekotek vetafscheiders zijn de slibvangput en vetafscheider gecombineerd in een put.

Bij hoge vet- en bezinkselconcentraties in het afvalwater, hoge temperaturen en/of aanwezigheid van emulgerende stoffen (bvb. afwas- en reinigingsmiddelen) dient er rekening gehouden te worden met vergrootte opslagcapaciteiten en/of vergrootte slibvangvolumes voor temperatuur- en demulsiebuffering.

De Ekotek® vetafscheiders zijn BENOR en NL BSB-gekeurd. Hierdoor zijn ze zowel geschikt voor de Belgische en Nederlandse markt.

Afscheider-grootkeuken
WERKING VETAFSCHEIDER

Afvalwater afkomstig van aardappelschrapmachines bevat zetmeel, wat de werking van de afscheider nadelig beïnvloedt door schuimvorming en verstoppingen.Dit afvalwater heeft een speciale behandeling in een zgn. zetmeelafscheider of slibvangput met schuimneerslagvoorziening. Het wordt aanbevolen om afvalwater afkomstig van aardappelschrapmachines apart van de overige afvalwaterstromen te behandelen.

Na een afscheiderinstallatie dient altijd een monsternamevoorziening (controleput) voorzien te worden waarin de autoriteiten monsters kunnen nemen van het effluent van de afscheiderinstallatie. Bij de EKOTEK vetafscheiders is reeds een monsternamepunt in de afscheider voorzien. Uitsluitend met toestemming van de bevoegde instanties kan de monsternamevoorziening in de afscheider het plaatsen van een controleput na de afscheider overbodig maken.

Ekotek afscheiders kunnen uitgerust worden met een alarm om de dikte van de olie-, vet- of sliblaag te meten en u ter verwittigen als een onderhoud nodig is.

Ekotek afscheiders kunnen uitgerust worden met een alarm om de dikte van de olie-, vet- of sliblaag te meten en u ter verwittigen als een onderhoud nodig is.

Bekijk onze projecten

Bekijk onze brochure

Technische documentatie

Vragen? Contacteer ons

Vragen? Contacteer ons

Toepassingen

  • gaarkeukens
  • keukens in restaurants
  • rusthuizen
  • ziekenhuizen
  • kazernes
  • slachterijen
  • vlees- en visverwerkende bedrijven
  • groentenverwerkende bedrijven

ONDERHOUD

Een goed werkende afscheider begint met goed periodiek onderhoud. We zetten even enkele aandachtspunten op een rij.

LEES MEER

CAPACITEIT

Welke afscheider en debiet heb ik nodig?  Gebruik onze online tool om een indicatie te krijgen van de benodigde capaciteit.

VLEESVERWERKING
KEUKENS

LOZING

Afvalwater mag je niet zomaar lozen. Het Ekotek® gamma beschikt over Klasse 1 & 2 afscheiders.

LEES MEER

Productoverzicht

Bekijk het Ekotek gamma. Klik op het PDF icoon voor de respectievelijke technische fiche.

Grote debieten: 4-20l/s: betonnen afscheiders

Type (ID) Nominale grootte (l/s) Slibvang volume (l) Vetopslag volume (l) Inwendige diameter (mm) DN Certificaten Technische fiches
VC 2-4/400 4 452 250 1440 125 CE
VC 7-700 7 700 299 1200 160 CE
VC 7-10/1000 10 1005 480 1740 150 CE
VC 7-10/1400 10 1450 480 1740 150 CE
VC 10/2000 10 2275 897 2000 160 CE
VC 15/1500 15 1680 840 2240 200 CE
VC 15-20/2000 20 2000 840 2240 200 CE
VC 15-20/3000 20 3000 840 2240 200 CE
VC15-20/4000 20 4000 840 2240 200 CE

Kleine debieten: kunststof afscheiders

Type (ID) Nominale grootte (l/s) Slibvang volume (l) Opslag olie/vet volume (l) Certificaten Technische fiches
PE.VI 4004 HV/E 4 400 290 CE
PE.VI 4007 HV/E 7 700 525 CE
PE.VI 4010 HV/E 10 1000 850 CE

Projecten